<body> Wat kost mijn boekhouding? <br> Bereken uw besparing op uw boekhoudkosten en/of administratiekosten via onze ondernemersscan. Dit geeft u direct een helder inzicht in de kosten per maand. <p>Bepaal nu zelf wat uw financi&euml;le administratie u gaat kosten<br> <br> Om te bekijken hoe dat in uw geval zit, heeft Annonu een <a href="html/content/naw_send/berekenonline-vraag1a.asp">rekenmodel</a> ontwikkeld. Via deze &lsquo;ondernemersscan&rsquo; kunt u door het beantwoorden van een aantal vragen zelf uw dienstenpakket samenstellen met een bijbehorend maandelijks kostenplaatje. Het rekenmodel stelt u in staat na te denken over uw financi&euml;le administratie en stimuleert u eigen keuzes te maken ten aanzien van uw financi&euml;le administratie. Met Annonu en Exact online bepaalt u dus zelf hoe ver onze dienstverlening gaat. Dit voorkomt verrassingen achteraf. </p> <script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript"> </script> <script type="text/javascript"> _uacct = "UA-415225-4"; urchinTracker(); </script> </body>