Fiscale aangifte...

Iedere ondernemer is conform de Nederlandse belastingwetgeving verplicht informatie middels een belastingaangifte te verschaffen aan de fiscus. Deze aangiften kunnen zowel betrekking hebben op het persoonlijke inkomen van de ondernemer als op de omzet en het resultaat van de onderneming. Een deugdelijke financiŽle en/of loon administratie ligt aan de basis van deze aangiften. Wij kunnen digitaal de navolgende belastingaangiften voor u verzorgen:

Uiteraard houdt onze dienstverlening niet op bij het opstellen en indienen van uw aangiften. Tevens zorgen wij ook dat uw belastingaanslagen, het opstellen van uw bezwaarschriften, het verzoeken om vermindering en/of uitstel van betaling enhet opstellen van beroepschriften tegen uitspraken en beslissingen van de Belastingdienst worden verzorgd door een deskundige.