1 | Welke rechtsvorm heeft uw onderneming?
  Eenmanszaak
  Besloten vennootschap (B.V.)
  Vennootschap onder Firma (V.O.F.)
  Stichting of vereniging
  Anders, namelijk…
Volgende vraag
Ondernemingsvorm
Welke ondernemingsvorm
vennoten/aandeelhouders
Personeel
Facturen
Bank- of giroafschriften
Kasboek
BTW aangifte
FinanciŽle rapportage
Pakketkeuze
Toelichting ondernemingsvorm
Elke onderneming heeft een juridische rechtsvorm. Om te kunnen bepalen welk dienstenpakket bij u past is het noodzakelijk dat wij de rechtsvorm van uw onderneming weten. Indien uw ondernemingsvorm er niet bij staat (bijvoorbeeld bij een Engelse LTD of een Spaanse S.L.)  kunt u volstaan met de keuze: "Anders, namelijk".  U dient dan wel te vermelden om welke ondernemingsvorm het gaat.