Hoe werken Annonu en de Ondernemer samen in Exact Online?

De traditionele manier van samenwerken tussen accountant en de ondernemer betekent een veelvoud van contacten, bezoeken, het versturen van back- ups en ga zo maar door. Met Exact Online kunnen ondernemer en accountant samenwerken in dezelfde administratie, zonder dat er met back-ups hoeft te worden geschoven .

Annonu heeft toegang tot de administratie van de ondernemer via een speciale gebruiker. De rol van die gebruiker kan via rechten worden afgeschermd. In sommige gevallen kan het wenselijk zijn dat de Annonu of ondernemer alleen “meekijk” rechten heeft. In andere gevallen kan het wenselijk zijn dat de Annonu of ondernemer ook mutaties kan invoeren. Ook dat is middels rechten in te richten in de administratie.

Door deze manier van werken verloopt de samenwerking veel soepeler dan op de traditionele manier. Beide partijen kijken naar dezelfde gegevens, op elk gewenst moment. Er hoeft veel minder contact te zijn en er hoeven geen back-ups te worden uitgewisseld.


Overige vragen